องค์ประกอบสินเชื่อ

พฤศจิกายน 11, 2011

องค์ประกอบ สินเชื่อ พื้นฐานจะ มีความสัมพันธ์กันในตัวของมันเอง ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดคือ เงินต้น หรือ เงินดาวน์ ระยะเวลากู้ยืมและดอกเบี้ย หากองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลกระทบต่อยอดตัวอื่น ๆ ไปด้วย บางองค์ประกอบจะแปรตามกันแต่บางองค์ประกอบจะแปรไปไปในทิศทางตรงกันข้าม การรู้จักองค์ประกอบขึ้นพื้นฐานของสินเชื่อจะช่วยป้องกันและตรวจสอบความถูก ต้องของสัญญากู้ยืม ไม่ให้ลูกหนี้ถูกเอาเปรียบหรือตกเป็นเหยื่อของเจ้าหนี้ได้ง่าย ๆ.

Advertisements

ข้อรู้บัตรเครดิต

กุมภาพันธ์ 2, 2011

ข้อน่ารู้ของบัตรเครดิต

ในการดำรงชีวิตปัจจุบันบัตรเครดิตกรุงไทยถือว่ามีความจำเป็นในด้านการเงิน เพราะให้ความสะดวกในการพกพา เราไม่ต้องมีเงินสดติดตัวมากๆ มีบัตรเครดิตเพียงใบเดียวก็สามารถจับจ่ายใช้สอยได้สะดวก ยิ่งกว่านั้นเวลาไปต่างประเทศก็ไม่ต้องเสียเวลาไปแลกเงิน เพราะนอกจากจะต้องค่าคอมมิชชั่นในการแลกเปลี่ยนเงินแล้ว หากกลับมาถึงบ้านเงินที่แลกไปใช้ไม่หมดก็ต้องมาแลกกลับเป็นเงินบาทก็เสียค่า คอมมิชชั่นอีกต่อหนึ่ง ปัจจุบันนี้คุณสามารถเซ็นบัตรเครดิตได้ไม่เกินวงเงินที่ผู้ออกบัตรกำหนดให้ อย่างไรก็ตาม การใช้บัตรเครดิตมีข้อพึงระวังดังต่อไปนี้

1. บัตรเครดิตควรใช้เฉพาะยามจำเป็น เพราะถ้าเราไปเบิกเงินหรือเซ็นซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ มากๆ ก็หมายความว่าเราเป็นหนี้มากซึ่งเมื่อครบเดือนก็จะต้องจ่ายคืนมาก ถ้าไม่จ่ายคืนให้หมดก็จะถูกเก็บดอกเบี้ยสูงถึง 18.5% ต่อปี บัตรเครดิตบางชนิดที่ออกโดยบริษัทที่ไม่ใช่ธนาคาร (คือบัตรเครดิตของ Non Bank) ก็อาจมีการหมกเม็ดเก็บค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ยรวมกันปีหนึ่งสูงถึง 54% ดังนั้น การใช้บัตรเครดิตก็เพื่อความสะดวกในการซื้อ แต่ไม่ใช่เป็นบัตรที่จะสร้างหนี้ให้เราจำนวนมาก

2. ผมมีบัตรเครดิต จากแบงก์กรุงเทพแล้วผมเปิดบัญชีสะสมไว้ พอสิ้นเดือนก็ให้เขาตัดเงินจากบัญชีไปเลย ทำให้แต่ละเดือนแม้ผมจะเซ็นการ์ดไปบ้างก็ไม่เคยต้องจ่ายดอกเบี้ย จึงมีความสะดวกและประหยัด ผมไม่ชอบจ่ายดอกเบี้ยหรือเป็นหนี้ใคร

3. คน เราควรมีบัตรเครดิตเพียงใบเดียว ถ้าจำเป็นมากๆ ก็มีไม่เกิน 2 ใบ การมีบัตรหลายใบทำให้ใช้เงินเติบเปลืองค่าใช้จ่ายและเป็นหนี้มาก ไม่ควรเซ็นบัตรใบหนึ่งเพื่อไปจ่ายหนี้บัตรอีกใบหนึ่ง

4. ควรเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารเพราะเราเสียดอกเบี้ยถูกกว่าบัตรที่ออกโดย Non Bank อาจคิดดอกเบี้ยแพงมากถึง 50% ต่อปี

5. หาก ลูกๆ ของคุณจะขอบัตรเสริมก็ให้เฉพาะคนที่โตมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และจำกัดวงเงินไว้ เช่น 50,000 บาท อย่าให้มาก เมื่อลูกจบการศึกษาและทำงานมีรายได้เป็นของตัวเองแล้ว ก็ควรยกเลิกบัตรเสริมนั้น โดยให้ลูกไปขอบัตรเครดิตของตนเอง ดังนี้จะช่วยสอนให้ลูกมีวินัยทางการเงิน รู้จักคุณค่าและวิธีประหยัดรายจ่าย

6. คุณต้องระลึกว่าหากเป็นหนี้ บัตรเครดิตกรุงไทยมากและไม่จ่ายตามกำหนด นอกจากจะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยแพงแล้ว ชื่ออาจเข้าไปอยู่ในบัญชีดำของศูนย์ข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) ซึ่งทำให้คุณขอสินเชื่อหรือกู้ยืนเงินสำหรับกิจการอื่นๆ ยาก เช่น ขอกู้เงินซื้อบ้านหรือจัดหาทุนไปใช้ในการทำธุรกิจ การเงินของคุณจะติดขัดไปทั้งระบบ

7. พ่อแม่ต้องสอนลูกให้ขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์สุจริต และมัธยัสถ์ รู้จักว่าอะไรควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่าย สำหรับลูกที่ทำงานมีรายได้ของตัวเองแล้ว จำเป็นจะต้องมีเงินออมเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน และในยามตกยาก คนเราไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร จึงควรระมัดระวังในเรื่องการเงิน ยิ่งไปกว่านั้น พ่อแม่จะต้องสอนให้ลูกหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมเป็นประจำ ต้องเก่งภาษาอังกฤษ สมัยนี้โลกเราพัฒนาไปเร็วมาก ในแต่ละปีมีบัณฑิตจบใหม่นับแสนคน ดังนั้น คนรุ่นหลังจะเข้ามาแข่งขันทำให้คนรุ่นก่อนหาเงินยากยิ่งขึ้น ถ้าไม่หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมแล้วสู้เด็กรุ่นหลังไม่ได้ การสอนให้ลูกทำงานตั้งแต่เล็กๆ เป็นการเสริมความรู้ สร้างวินัย ทำให้ลูกตระหนักต่อหน้าที่ ลูกควรช่วยงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ก่อนก็ได้ และเมื่อโตแล้วจึงให้ทำงานที่ใช้ฝีมือมากขึ้น รวมทั้งส่งไปฝึกงานกับผู้อื่น เพื่อให้รู้ว่าการเป็นลูกจ้างลำบากไหม โลกที่แท้จริงเป็นอย่างไร

ข้อควรระวัง ในการสมัคร บัตรเครดิตและสินเชื่อ

มกราคม 20, 2011

1. ระวัง การสมัครกับ ตัวแทนหรือบุคคล ที่ใช้ใบสมัครที่ถ่ายสำเนา หรือส่งอีเมล์ใบสมัครแล้วให้กรอกข้อมูลการสมัครและแฟกซ์ใบสมัครพร้อมเอกสารกลับไปและมักจะใช้ข้อความหลอกว่าใบสมัครของท่านได้ผ่านการอนุมัติเบื้องต้นแล้ว เพื่อจะให้ท่านได้ส่งเอกสารกลับจากนั้นเขาก็จะทำการปลอมลายเซ็นต์ลงในใบสมัครตัวจริงอีกครั้ง การสมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อต้องใช้ใบสมัครต้องเป็นฉบับจริงและเอกสารต้องเซ็นต์สดเท่านั้น
2. ระวัง ผู้สมัครต้องเซ็นต์ใบสมัครและเอกสารด้วยตนเอง ทุกครั้งที่สมัคร
3. ระวัง ถ้าไม่เคยได้รับการติดต่อจาก ธนาคารผู้ออกบัตร แล้วได้รับข้อความระบุว่า ให้ส่งเอกสารกลับ ภายใน 7 วัน ถ้าไม่ส่งจะถูกลบข้อมูล
4.ระวัง ถ้าได้รับข้อความว่าได้ผ่านการอนุมัติ บัตรเครดิตและสินเชื่อ โดยที่ผู้สมัครยังไม่ได้ กรอกใบสมัคร (การอนุมัติต้องได้รับการติดต่อและยืนยันจากธนาคารผู้ออกบัตรเท่านั้น)
5.ระวัง เมื่อมีความประสงค์จะยกเลิก บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดควรดำเนินการยกเลิกกับธนาคาร ด้วยตนเอง เท่านั้น ห้ามให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนหรือฝากไปยกเลิกให้เด็ดขาด

Peer lending

ธันวาคม 4, 2010

สินเชื่อ


Peer lending
สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นคำที่ใช้เรียกความตกลงให้สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งต่างค้ำประกันซึ่งกันและกันหรือที่เรียกว่าค้ำประกันไขว้ ซึ่งการที่จะทำเช่นนั้นได้ จะต้องมีความไว้ใจและเชื่อมั่นในกันและกันว่าผู้ที่เข้าไปค้ำประกันให้นั้นจะไม่ผิดนัดชำระหนี้ การกำหนดให้มีการค้ำประกันในลักษณะไขว้กันนี้ในบางประเทศพบว่ามีความมั่นคงมากกว่าและมีอัตราการผิดนัดชำระหนี้ต่ำกว่าการใช้หลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ค้ำเสียอีกในสหรัฐอเมริกา เงินให้สินเชื่อแบบนี้เป็นโปรแกรมแก่กิจการขนาดเล็กๆ ที่มีการรวมตัวกันประมาณ4-5 รายต่อกลุ่ม เช่นกิจการท่องเที่ยวหรือบริษัททัวร์ หรือกลุ่มนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ผู้ค้าเสื้อผ้าและอัญมณี ซึ่งต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากเพื่อสั่งสต๊อกสินค้ามาเก็บไว้นอกจากธุรกิจที่มุ่งหวังกำไรทางการค้าอย่างธนาคารแล้ว คำว่า Peer Lending สินเชื่อส่วนบุคคลยังเป็นคำที่ได้นำไปใช้กับองค์กรที่มิได้มุ่งหวังกำไรเป็นทางค้า ที่จัดเงินกู้ที่ให้กับนักธุรกิจรายย่อยที่เป็นกลุ่มรายได้ต่ำในสังคม จึงเป็นวิธีที่ประเทศในโลกที่ 3 นิยมนำเอามาใช้